อาหารเช้า

ร้านสามชัย

-สาขาทุ่งศรีเมือง หน้าศาล

-สาขาถนนหน้าจวนผู้ว่าฯ

-สาขาถนนชยางกูร แยกปั้มเอสโซ่

-ร้านยิ้มยิ้ม โภชณา ขาหมูสูตรเด็ด