อุบลราชธานี คัดกรองเข้ม!! ยกระดับมาตรการ สกัดผู้ติดเชื้อโควิด19

อุบลราชธานี คัดกรองเข้ม!! ยกระดับมาตรการ
สกัดผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน

บ่ายวันนี้ที่ ศูนย์พักสังเกตอาการผู้มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่อง ในจังหวัดอุบลราชธานี
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึง มาตรการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง หรือประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อมายังจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดข้างเคียงโดยเครื่องบิน พ่อเมืองดอกบัวมั่นใจและหวังว่าหากประชาชนให้ความร่วมมือ ก็จะสามารถสกัดกั้นและควบคุมการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ดียิ่งขึ้น

โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง หรือประเทศกลุ่มเสี่ยง ทุกคนต้องถูกคัดกรองและลงทะเบียนประวัติ ก่อนจะแยกปลายทางว่าผู้โดยสารนั้นๆ จะเดินทางต่อไปไหน มาอุบลฯ หรือจังหวัดข้างเคียง อย่างอนาจเจริญ ยโสธร หรือศรีสะเกษ และจะไม่อนุญาตให้ญาติมารับกลับ โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ศูษย์ดำรงธรรม กับ อส. จัดรถบริการรับส่งผู้โดยสาร ด้วยรถที่เรียกว่ารถอากาศถ่ายเท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อมาส่งที่ศูษย์พักสังเกตอาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน ซึ่งที่นี่สามารถรองรับได้ถึง 200 คน

ซึ่งรถอากาศถ่ายเท จะเป็นรถหกล้อขนาดกลาง มีความพิเศษตรงที่มีการแยกพื้นที่ระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสารอย่างเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้สะดวก และจะไม่อนุญาตให้ญาติที่มารับโดยสารไปกับผู้โดยสารนั้นๆ ด้วย และในกรณีพบว่าผู้โดยสารมีอาการป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลสนามทันที

สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเปิดให้เดินทาง วันละเที่ยว เวลา 11.00 น.โดยสายการบินนกแอร์

🐤 โดยมีสายการบิน #นกแอร์ ให้บริการ 1 เที่ยว/วัน
📌 เที่ยวบิน DD9314 (ดอนเมือง – อุบลราชธานี) เวลาออกจากดอนเมือง 09.30 น. ถึง อุบลราชธานี 10.35 น.
📌 เที่ยวบิน DD9315 (อุบลราชธานี – ดอนเมือง) เวลาออกจากอุบลราชธานี 11.10 น. ถึง ดอนเมือง 12.10 น.

ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเปิดให้บริการ 09.00 – 17.00 น.
———————————————————-
สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม : ติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยตรง หรือ Call Center. 1318
———————————————————-
ประชาสัมพันธ์ #ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 045 – 245612 ต่อ 2152
ภาพ : จิรวัฒน์ บุญจอง

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น