อุบลฯ พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามสู้โควิด19

อุบลราชธานี พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม สู้ โควิด19

อุบลราชธานี พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม สู้ โควิด19

รายงานพิเศษวันนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสนาม สู้ โควิด19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยอาคารนี้ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 102 ล้านบาท สร้างในปีงบประมาณ 2561 โดยขอใช้พื้นที่ของ #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน บนเนื้อที่ 12 ไร่ ในพื้นที่ของ บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ที่สร้าง เพื่อเป็น โรงพยาบาลในระดับปฐมภูมิ สำหรับรองรับผู้ป่วยนอก และ อุบัติเหตุ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563

แต่เมื่อประเทศไทย รวมถึง จังหวัดอุบลราชธานี ประสบกับวิกฤติโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้หารือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในความเป็นไปได้ที่จะนำอาคารแห่งนี้ มาเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสเป็นการเฉพาะชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม และขอรับการสนับสนุนกำลังทหาร จาก มณฑลทหารบกที่ 22 ในการเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ เข้ามายังอาคาร รวมทั้งอีกหลายหน่วยงาน ที่ช่วยทำความสะอาด เและตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชน ประชาชน ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์จัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมด้วย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจดูอาคารสถานที่อุปกรณ์เตรียมความพร้อมที่โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19

โดยรายละเอียดในแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้น 1 ผู้ป่วยแรกรับ
ชั้น 2 หอผู้ป่วย 24 เตียง ห้องผู้ป่วยแยก 5 ห้อง
ชั้น 3 หอผู้ป่วย 24 เตียง ห้องผู้ป่วยแยก 5 ห้อง เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน 7 เตียง
ชั้น 4 ห้องอเนกประสงค์ รวม 65 เตียง และสามารถขยายเพิ่มได้เป็น 100 เตียง

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจดูอาคารสถานที่อุปกรณ์เตรียมความพร้อมที่โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด 19

หลักการใช้งาน เป็นศูนย์โรงพยาบาลสนามเฉพาะทาง รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เฉพาะผู้ป่วยใหม่ โดยผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ปัจจุบัน อยํ่ในความดูแลของแพทย์แล้ว จะให้รักษาที่เดิมจนหายขาด ไม่ย้ายเข้ามา เนื่องจาก การย้ายผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงมากกว่า ภายหลังหากสถานการณ์ของโรคดีขึ้น จะได้พิจารณาปรับรูปแบบการใช้งานอีกครั้ง ส่วนบุคลากร ที่จะมาทำงาน จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประมาณ 50 คน ซึ่งในเบื้องต้น ทราบว่า จะเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรม และ จิตอาสา เข้ามาทำหน้าที่ก่อนในช่วงแรก

การทำงานของบุคลากร คาดว่า จะแบ่งกันเป็นผลัด ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย7วัน และ จากนั้นจะพักในลักษณะถูกกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเช่นเดียวกันกับประชาชนผู้อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง ในขณะที่ผลัดใหม่ก็จะเข้ามารับช่วงต่อ และ เช่นเดียวกับผลัดก่อนหน้านี้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขอขอบคุณ ภาพ/รายงาน โดย ภาณุ มัชฌิมา

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น