“อนาคตอุบลก้าว” หน้าลงพื้นทีบ้านตามุย กรณีชาวบ้านถูกจับบุกรุกที่อุทยาน

กลุ่ม “อนาคตอุบลก้าวหน้า” ลงพื้นทีบ้านตามุย กรณีชาวบ้านถูกจับบุกรุกที่อุทยาน

กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าลงพื้นทีบ้านตามุย อำเภอโขงเจียมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านกรณีถูกจับบุกรุกที่อุทยานพร้อมรับปากจะนำปัญหาให้ ส..ของพรรคเสนอสภาเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

ดร.ถนอม  คะตะวงศ์ หัวหน้ากลุ่ม “อนาคตอุบลก้าวหน้า” ว่าที่ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.) นำคณะบริหารกลุ่มฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ดา เกษางาม เลขาฯ กลุ่ม นายวีระชัย ยุทธกิจเสรี ว่าที่รองนายก หมอบัณฑิต วิลามาศ อดีตผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ เขต 

อุบลราชธานี นายสถาพร ศรีแย้ม  อดีตผู้สมัคร ส..เขต3 พรรคอนาคตใหม่  นางวาสนา ขันอาสา ประชาสัมพันธ์กลุ่ม นายวีระศักดิ์  ชัยช่วย และนางวนิดา  นนท์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มลงพื้นที่บ้านตามุย อำเภอโขงโจม จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่โดนจับข้อหาว่าบุกรุกที่อุทยาน และร่วมฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับสภาต่อไป

ดร.ถนอม  คะตะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้ากล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องชาวบ้านตามุยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มได้ดำเนินคดีกับชาวบ้านข้อหาบุกรุกที่อุทยาน ซึ่งความเป็นจริงชาวบ้านได้อาศัยอยู่มาก่อนจะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานเสียอีก และทางกลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าจะได้นำปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นำเสนอให้ ส..ของพรรคอนาคตใหม่โดยผ่านอดีตผู้สมัคร ส..อุบลราชธานีที่ร่วมคณะลงพื้นที่มารับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอบัณฑิต วิลามาศอดีตผู้สมัคร ส..เขต1 คุณสถาพร ศรีแย้ม อดีตผู้สมัคร ส..เขต3 กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าของเราไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาเราพยามจะหาทางแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานด้วยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปขับเคลื่ิอนในสภาเพื่อให้เกิดเป็นนโยบายที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันกับชาวบ้านตามุย ดร.ถนอม  คะตะวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.กล่าวทิ้งท้าย

กลุ่มอนาตอุบลก้าวหน้า : อนาคตก้าวไกล วิสัยทัศน์ก้าวหน้า ประชามีส่วนร่วม รวมใจต้านคอร์รัปชั่น

ภาพ/รายงาน นายศักดิ์ดา เกษางาม เลขากลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้า

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น