กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ลำโดม พร้อมใจปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งปีที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับชุมชนเครือข่ายโครงการอนุรักษ์ลำโดม 3 อำเภอ รอบโรงงาน พร้อมใจปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เช้าวันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ณ ท่าน้ำ วัดบ้านผึ้งโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล นำโดย คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับชุมชนเครือข่ายโครงการอนุรักษ์ลำโดมปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8จำนวน 565,000 ตัวสู่แม่น้ำลำโดมใหญ่ตอนล่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล
สุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
สุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

เครือข่ายโครงการอนุรักษ์ลำโดม จัดตั้งขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วยชุมชนเครือข่าย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตลอดสาย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินเนื้อ ปลากินพืช และกุ้งก้ามกรามสู่ลำโดมใหญ่ อย่างต่อเนื่องไปแล้ว รวมเกือบ 4 ล้านตัว และในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนเครือข่ายโครงการอนุรักษ์ลำโดม พร้อมใจจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8” สู่แม่น้ำลำโดมใหญ่ตอนล่าง ทั้ง 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ท่าน้ำวังปลาพญายาง อ.นาเยีย ได้รับเกียรติจาก คุณวรพจน์ อุปนิสากร นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี จุดที่ 2 ท่าน้ำวัดท่าวารีศรีมงคล อ.นาเยีย โดย คุณลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี จุดที่ 3 ท่าน้ำวัดบ้านผึ้งโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ โดย คุณสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในพิธี และพื้นที่ปลายน้ำ จุดที่ 4 ท่าน้ำหาดทรายทอง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร โดย คุณฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเยาวชนกว่า 400 คน ร่วมงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุลแล้ว ในอนาคตสัตว์น้ำเหล่านี้จะเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์แม่น้ำลำโดมใหญ่ ให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ/รายงาน : ณัฏฉัตร อุไรมาลย์

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น