อุบลฯ เปิดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” 

อุบลฯ เปิดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” 

“มหกรรมการอ่านแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 จับมือรวมพลัง “งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี” ครั้งที่ 11 
“อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ที่ สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด
นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 และ
นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวรายงาน พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมงาน อาทิ กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading)  

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 กล่าวรายงาน
นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวรายงาน

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดเผยถึงความสำคัญของการสัญจรทุกภูมิภาคเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยในปีนี้เล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีศักยภาพสูงในด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากการจัดงานสัปดาห์หนังสือติดต่อกันมานานกว่า 11 ปี อีกทั้งมีโครงการด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น โครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน และมีห้องสมุดตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะร่วมรณรงค์เผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ บรรยากาศเริ่มคึกคัก ทั้งผู้ร่วมงาน และการออกร้านจากของสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วประเทศ มีหนังสือครอบคลุมทุกประเภท กว่า 300 บูธ พร้อมทั้งการเสวนาทางวิชาการ พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมาย

“มหกรรมการอ่านแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 จับมือรวมพลัง “งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี” ครั้งที่ 11 
“อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

ภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ นิทรรศการวิชาการ งานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากองค์กรสนับสนุน โซนอุบลคนมักอ่าน นำเสนอกิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในไฮสโคป โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง โซนอ่านอุ่นรัก นำเสนอกิจกรรมเด่น (Best Practice) จากศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading)  จากทุกภูมิภาค โดยภาคอีสานมาในประเด็นหลัก “ตุ้มโฮมบ้านพัฒนาการเด็ก อ่านยกกำลังสุข โซนอ่าน เล่น สร้างสุข จำลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนมหัศจรรย์การอ่าน นำเสนอนิทรรศการ “เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โซนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีและ กศน. อำเภอในสังกัด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือเด็กมือรางวัล อาทิ ตุ๊บปอง : เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีประพีพรรณ  พัฒนาเวช,  ชีวัน วิสาสะปรีดา ปัญญาจันทร์มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีครูก้า : กรองทอง บุญประคอง ฯลฯ และในงานนี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ยังได้นำเสนอผลงานและกิจกรรมจัดอบรม Thai Reading Tree ชุดหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน ซึ่งถือเป็นสื่อนวัตกรรมที่ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อปลดล็อกการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง เพื่อรับเกียรติบัตรและสื่อสร้างสรรค์ทุกรายการได้อีกด้วยเมื่อต้องการปั้นเด็กไทยเดินหน้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างจริงจัง พลาดไม่ได้กับงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” และงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ ชั้น 3 และ 5 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562

ภาพ/รายงาน ณัฏฉัตร อุไรมาลย์ @PICPAPA

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น