“พญาเทียน” วัดผาสุการามครองถ้วยพระราชทานสุดยอดเทียนแกะสลักขนาดใหญ่  วัดครีประดู่แชมป์ต้นเทียนติดพิมพ์

“พญาเทียน” วัดผาสุการามครองถ้วยพระราชทานสุดยอดเทียนแกะสลักขนาดใหญ่  วัดครีประดู่แชมป์ต้นเทียนติดพิมพ์

“พญาเทียน” วัดผาสุการาม ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท
“พญาเทียน” วัดผาสุการาม ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดินอุบลฯ คึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมความงามต้นเทียนล้นหลาม

“พญาเทียน” วัดผาสุการาม ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดินงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ งดงาม ประทับใจ สมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งต้นเทียนพรรษาชาวจังหวัดอุบลฯ คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ชมความงามสุดประทับใจ ด้วยขบวนต้นเทียนเข้าร่วมประกวดรวมทุกประเภทกว่า ๔๐ ต้นเทียน

ขบวนพิธีเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
ขบวนพิธีเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

ช่วงเช้าก่อนขบวนต้นเทียนจะเริ่ม ฝนได้โปรยปรายลงมาพอได้ชุ่มฉ่ำ เย็นสบาย ขบวนแรกเป็นขบวนพิธีเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ทุกปีตลอดมา ต่อด้วยขบวนนางรำจากสถานศึกษา ชาวบ้านจากคุ้มวัดต่างๆ ขบวนเทียนแกะสลัก และติดพิมพ์ใหญ่น้อย ขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ ปีนี้ประเทศภูฏานได้ส่งชุดการแสดงมาร่วมขบวนแห่ในงานครั้งนี้ด้วย

ขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขบวนพิธีเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

ภาคกลางคืนมีการแสดงแสงสีเสียงแห่เทียน ฮีตฮอย๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดินมีชุดการแสดงที่งดงามหลายชุด รวมถึงขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

แชมป์เก่า!! ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง
ต้นเทียนพญามาร อำเภอเขมราฐ ได้รางวัลที่ 2

สำหรับผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ” ๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน ” ประจำปี๒๕๖๒

ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดผาสุการาม ได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 180,000 บาท

วัดพระธาตุหนองบัว รางวัลที่ 2 ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 180,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดไชยมงคล ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 150,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดศรีอุบลรัตนาราม ได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตร 50,000 บาท
และ รางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ วัดเมืองเดช ที่ประสบอุบัติเหตุต้นเทียนช่วงท้ายขบวนรถหักโค่นลงระหว่างเดินทางมาร่วมงาน ได้รับ เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 50,000 บาท

ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดเลียบ รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอเขมราฐ รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดกลาง
รางวัลชมเชยได้แก่ วัดศรีแสงทอง และวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ประเภทแกะสลักขนาดเล็ก
รางวัลที่ 1 ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดแสนสุข (มมร) รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอนาเยีย และอำเภอน้ำยืน

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดครีประดู่ รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดแจ้ง รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดพลแพน รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดบูรพาราม

ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดมหาวนาราม รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่
และวัดสุทัศนาราม

ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดหายโศก รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก๊ก รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดนาควาย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดหลวง อำเภอพิบูลมังสาหาร รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอบุณฑริก รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลเมืองเดชอุดม และวัดชัยอุดม อำเภอเดชอุดม

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดเวียงเกษม อำเภอเดชอุดม รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอตาลสุม รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสิรินธร

แชมป์เก่า!! ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง

โดยเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะถูกนำไปจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พลาดมาร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาได้มีโอกาสชมความงดงามอีกครั้ง ในงานเทียนอุบลยลได้ตลอดเดือนระหว่างวันที่ 20 ..-20 ..62 ณ วัดพระธาตุหนองบัว

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ และการแสดงแสงเสียง แห่เทียนภาคกลางคืน ฮีตฮอย๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน

Ubon Ratchathani Candle Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑๒๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพ : ณัฏฉัตรอุไรมาลย์ รายงาน : อุบลเดอร์

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น