Main Menu

ม.ราชภัฎอุบลฯ ยืนยันพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน​ครั้งที่​ 20​ กลางปี​ 2564

Advertisements

ม.ราชภัฎอุบลฯ แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน​ครั้งที่​ 20​ กลางปี​ 2564

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เย็นวานนี้ (13พฤศจิกายน2563) ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ.2564 

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยืนยันความพร้อมในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ.2564

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเพื่อนบ้านในอาเซียน จำนวน 11 ชาติอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 30 ชนิดกีฬา ณ สนามแข่งขันของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาและเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ พร้อมในการต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้น เมื่อรัฐบาลมั่นใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ได้คลี่คลายลง หรือสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างแน่นอน

          สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 11 ถึง 20 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อมและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ของจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

อุบลเดอร์ (Ubonder.com) ภาพ/รายงาน


Related News

Comments are Closed