ตารางบิน : Timetable

ตารางบินท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

อัพเดท!! ตารางบินของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ตารางบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

               1 – 30 มิถุนายน 2563 มีสายการบินให้บริการ 4 สายการบิน            
(There’re 4 airlines ready for service on 1st – 30th of June, 2020 )

**ในส่วนการจองตั๋ว และการสอบถามราคาตั๋วเครื่องบิน สามารถสอบถามข้อมูลได้กับสายการบินโดยตรง ตามช่องทางติดต่อ เลื่อนลงด้านล่างนี้

🙂  สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE AIRWAYS)
มี 1 เที่ยวบิน/วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์โดยตรง
หรือ Call Center. 1118

🚩 สายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA)
มี 1 เที่ยวบิน/วัน
สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม: ติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยตรง
———————————————————-
🐤. สายการบินนกแอร์ (NOK AIR)
มี 2 เที่ยวบิน/วัน
สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม: ติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยตรง หรือ Call Center. 1318
———————————————————-
🦁 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (THAI LION AIR)
มี 1 เที่ยวบิน บินเฉพาะวันศุกร์
สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม: ติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์โดยตรง หรือ Call Center. 02 529 9999

ตารางการบินท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 มีสายการบินให้บริการ 3 สายการบิน
— There’re 3 airlines ready for service on 1st – 31st of May, 2020 —
———————————————————-
ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
045 – 245612 ต่อ 2152

— ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 —

โดย ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 245612 และ 045 244406

– สายการบินนกแอร์ ( Nok Air)
โทร. 045-245821
Call center 1318 (www.nokair.com)

– สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Air Asia)
โทร.045-255762
Call center 02-5159999
(www.airasia.com)

– สายการบินไทยสมายล์
(Call Center : 02-1188-888, 087-7762266 , 094-5394010 (www.thaismileair.com)

– สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)
โทร. 045-241567 Call Center 02-529-9999 (www.lionairthai.com)

ตารางรถไฟอุบลราชธานี คลิก >>> http://www.ubonder.com/?page_id=7071

ตารางรถไฟทั่วประเทศ คลิก > > > http://procurement.railway.co.th/checktime/checktime.asp

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 มีสายการบินให้บริการ 4 สายการบิน